Reklama zewnętrzna – potencjalnie bardzo efektywne narzędzia reklamowe

reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna to potencjalnie bardzo efektywne narzędzia reklamowe. Są to przede wszystkim billboardy, czyli plakaty reklamowe o dużej powierzchni, często podświetlane.  

Siła reklamy zewnętrznej wynika z faktu ze jest ona obecna w fizycznej przestrzeni publicznej. To jednak fizyczna przestrzeń jest podstawowym środowiskiem człowieka – nie Internet.  

Tablice reklamowe

Duże powierzchnie z przekazem reklamowym mają ogromny potencjał oddziaływania. Współtworzą krajobraz miast i nie tylko. Nawet jeżeli nie wczytasz się w przekaz reklamowy to podświadomie prawdopodobnie twój mózg zakoduje chociażby logo lub nazwę firmy. 

Billboardy czy tak zwane citylighty są bardzo często częścią – obok reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej i gazetowej – kampanii reklamowych.  

Środowisko przestrzeni publicznej daje bardzo duże możliwości dla twórców reklam. Można chociażby wykorzystać specyficzne obiekty architektury do instalacji na nich niestandardowych billboardów reklamowych. 

Projektując główne założenia kampanii reklamowej warto rozważyć instrumenty reklamy zewnętrznej, ponieważ posiadają one ogromny potencjał oddziaływania na ludzi. 

Author: admin